ทริปวันค่ำพาเที่ยวเส้นสะเมิง เชียงใหม่ (YuuBaan Studio – on the rock)