ผู้ช่วยดีๆ ของวัยรุ่น #แม่แจ่ม หัวเดี่ยว เครื่องแรง ไม่หวั่นแม้บรรทุกหนัก