รถดับไม่ต้องตกใจ ดูคลิปนี้เข้าใจ100%

  ระบบดับและสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ เป็นระบบการ […]

 

ระบบดับและสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ เป็นระบบการทำงานของระบบ ISS (Idling Stop Start System)หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ ในขณะที่หยุดรถชั่วขณะ เป็นระบบที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ (CO2)และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง