หมดห่วง เมื่อขึ้นทางลาดชัน มีระบบนี้ ไม่ต้องกลัวรถไหล! มาดูการทำงานของระบบช่วยเหลือการขับขี่(HSA)กัน