เคล็ด(ลับ) วิธีการสังเกต เซลล์จริง และ เซลล์ทิพย์ ก่อนซื้อรถใหม่