เมื่อรถมีเสียงหวีด เสียงหอนตอนวิ่ง เป็นสัญญาณเตือนอะไร?

รถยนต์ที่ใช้งานอยู่ทุกวัน เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งอาจจะเริ […]

รถยนต์ที่ใช้งานอยู่ทุกวัน เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งอาจจะเริ่มมีเกิดปัญหาขึ้น ตัวอย่างที่เราจะยกมาวันนี้เช่น รถยนต์มีเสียงหวีด เสียงหอนตอนวิ่ง คือสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรบ้าง ไปดูกัน