ดูจบ…ใช้เป็น!! วิธีการใช้งานฝาท้าย เปิด-ปิด อัตโนมัติ #อีซูซุ2023 Smart Tailgate ใน#mux2023

https://youtube.com/shorts/8WI9a3YqCtk

https://youtube.com/shorts/8WI9a3YqCtk